Regulamin

REGULAMIN

 

 

 

  1. Postanowienia wstępne.

 a) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym E-ARSTORE.Pl, który jest własnością firmy MNICH Agnieszka Mnich Północna 9b, 43-600 Jaworzno NIP 632 195 01 97.

b) W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ust. Z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144 , poz. 1204 ze zm).

c) Do sklepu E-ARSTORE prowadzi domena www.e-arstore.pl

d) Prawa autorskie do serwisu oraz zawartych w nim treści należą do MNICH Agnieszka Mnich.

 

 

  1. Zasady i warunki składania zamówienia/zakupu.

 a) Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w celu zrealizowania zamówienia.

b) Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną a wszystkie produkty są fabrycznie nowe, oraz oryginalnie zapakowane.

c) Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

d) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, które zostały zakupione w sytuacji kiedy ich cena jest nieprawidłowa tj. niższa jak cena zakupu przez sprzedającego. W takiej sytuacji sprzedający ma obowiązek o niezwłocznym poinformowaniu o zaistniałej sytuacji kupującego, a kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu.

e) Sprzedający dokłada wszelkich starań aby dostępność towarów na stronie sklepu była aktualna. W sytuacji gdy zamówiony towar okazuje się być niedostępny, sprzedający zobowiązuje się o niezwłocznym poinformowaniu Kupującego telefonicznie lub przez e-mail.

f) Zamówienia w sklepie mogą być składane przez stronę internetową, drogą e-mail oraz przez zamówienie telefoniczne.

g) Zamówienia na platformie sklepu oraz zamówienia drogą e-mail mogą się odbywać 24h, 7 dni w tygodniu, natomiast zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20

h) Zamówień może dokonywać osoba, która ukończyła 18 rok życia.

i) Zamówienie jest uznane za prawidłowe i skuteczne jeżeli Kupujący umieści na nim poprawne dane adresowe, numer telefonu oraz e-mail. Jeżeli jednak dane nie są prawidłowe lub niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt okaże się niemożliwy lub nieskuteczny, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

j) W trakcie składania zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego, w celu ich wykorzystania w związku z realizacją zamówienia. W przypadku udzielenia takiej zgody, kupujący ma prawo do wglądu w podane dane, w ich przetworzenie oraz żądanie ich usunięcia.

k) Klienta może skorzystać z opcji zapamiętania poprzez rejestrację na platformie sklepu. Rejestracja w sklepie ułatwia proces składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login ( adres e-mail Klienta) oraz hasło (ciąg znaków ustalonych przez Klienta). Hasło nie jest znane Sprzedającemu, a obowiązkiem kupującego jest zachowanie go w tajemnicy. Jeżeli Klient zapomni hasła ma możliwość przed zalogowaniem skorzystania z opcji „ Przypomnij Hasło”. Nowe hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.

l) Po złożeniu skutecznego zamówienia, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na e-mail o przyjęciu zamówienia.

m) Przyjęcie rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się :

- W przypadku płatności przelewem bankowym, po zaksięgowaniu środków na koncie

 

 

  1. Płatności i wysyłka.

 

  1. a) Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze, przelewem na konto sklepu E-
  2. b) Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
  3. c) Za każdy sprzedany towar, sprzedawca wystawia fakturę Vat.

 

  1. Koszty i termin wysyłki.

 

a) Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, lub podany drogą e-mail, sms lub telefonicznie.

b) Koszty oraz formy wysyłki są różne i naliczane są w zależności od wyboru przez klienta sposobu płatności oraz dostawy.

c) Klient może wybrać formy i koszty wysyłki z dostęonych w zapładce "dostawa"


d) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony firmy dostarczajacej towar
e) Większość produktów w ofercie jest dostępnych na stanie magazynowym sklepu i te produkty wysyłane są w ciagu 48h od chwili złożenia zamówienia. W ofercie sklepu znajdują sie również produkty, które sprowadzane są po dokonaniu zamówienia przez klienta, więc ich czas dostawy jest wydłużowny.
f) Jeżeli Klient zamawia większą liczbę produktów, czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do produktu o najdłuższym czasie wysyłki. Można zrealizować zamówienie etapami - w tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym lub wpisać odpowiednią adnotację w uwagach do zamówienia.

 

 

  1. Odbiór towaru.

 

Przed odbiorem przesyłki, należy sprawdzić w obecności listonosza lub kuriera czy opakowanie i taśmy nie zostało uszkodzone w trakcie transportu. Jeżeli pudełko zostało uszkodzone a taśmy zerwane, nie należy potwierdzać odbioru przesyłki. W tej sytuacji należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera lub listonosza oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli powyższa procedura nie zostanie zachowana przy odbiorze przesyłki w przypadku uszkodzenia, może mieć to negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków ilościowych zakupionych towarów.

 

 

 

  1. Postanowienia końcowe.

 
a) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
b) Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie zustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
c) Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
d) Regulamin został opublikowany dnia 24.07.2017