Reklamacje

Zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

 
Prawo odstąpienia od umowy W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na e-arstore.pl należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@e-arstore.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
Ja ........................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ..................................................... login  ........................... Data zawarcia umowy to ........................... data odbioru ........................... Imię i nazwisko ........................... Adres ........................... Data ........................... Nr konta ...........................
 
Zwracany towar Kupujący wysyła na własny koszt. Do środka paczki zwrotnej należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od zakupu oraz oryginał paragonu fiskalnego. Przesyłki nadawane do sklepu za pobraniem, nie będą odbierane. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością). Zwroty przyjmujemy tylko dla towarów nieużywanych, czystych, pozbawionych zapachu ( np. perfumy, kremy), nie pogniecionych w oryginalnym opakowaniu.Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, w ciągu 7 dni od dnia sprawdzenia zwracanego towaru, zostanie dokonany zwrot pieniędzy na załączony nr konta. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 14 ni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt. Brak możliwości odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli MNICH Agnieszka Mnich wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta; 2) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi MNICH Agnieszka Mnich nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi MNICH Agnieszka Mnich nie ma kontroli; 8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Opis procedury REKLAMACJI
 
 
E-arstore MNICH Agnieszka Mnich odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres MNICH Agnieszka Mnich ul. Bobrowa Górka 68; 43-600 Jaworzno, na koszt Klienta. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że MNICH Agnieszka Mnich niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez MNICH Agnieszka Mnich albo MNICH Agnieszka Mnich nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. MNICH Agnieszka Mnich rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni MNICH Agnieszka Mnich nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi MNICH
 
 
 
Formularz kontaktowy
  •